SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Považská 1719/1, 911 01 Trenčín

IČO: 173196170357

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3109000000005137107805 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)