Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.


Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1/1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 50625985

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1802000000003767365551 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)