SPOLOČNOSŤ HELENY MADARIOVEJ


Adresa: Pivovarská 82, 95145 Horné Lefantovce

IČO: 50320840

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7056000000002461074001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)