Spoločenstvo Bethany


Adresa: Na Šefranici 1247/11, 010 01 Žilina

IČO: 50315188

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1656000000003166513002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)