Sobrančan


Adresa: Štefánikova 37/9, 07301 Sobrance

IČO: 50235397

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6302000000003659516455 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)