SLZA n.o.


Adresa: Staškov 310, 02353 Staškov

IČO: 50629034

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4209000000005123745857 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)