Slovregio


Adresa: Pri kríži 36, 841 02 Bratislava

IČO: 50179772

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5975000000004025220788 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)