Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada Prešov


Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO: 006981720014

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000096294743 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)