Slovenský zväz telesne postihnutých KAROTKA Základná organizácia č. 282 v Červeníku


Adresa: Družstevná 250/6, 92042 Červeník

IČO: 126649790078

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2009000000000285878625 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)