Slovenský zväz sclerosis multiplex Považská Bystrica Klub SM pri SZSM


Adresa: Hliny 1312/135, 01701 Považská Bystrica

IČO: 008969000013

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5509000000000360413183 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)