Slovenský zväz sclerosis multiplex Liptovský Mikuláš Klub SM pri SZSM


Adresa: Podtureň 74, 033 01 Podtureň

IČO: 008969000008

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000000330368182 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)