Slovenský zväz sclerosis multiplex Klub SM pri SZSM Trenčín


Adresa: Dubodiel 373, 91323 Dubodiel

IČO: 008969000025

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2809000000005124381071 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)