Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej škole Gejzu Dusíka


Adresa: Mierová 1454/10, 92401 Galanta

IČO: 173196170798

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8909000000000024093686 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)