Slovenská Asociácia Plážového Tenisu


Adresa: Azalková 1, 821 01 Bratislava

IČO: 50082582

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7056000000004831366001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)