SKATING SPORTS Prešov, o.z.


Adresa: Sázavského 8180/1, 08001 Prešov

E-mail: skatingsportsno@gmail.com

IČO: 50525603

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0411110000001403229007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)