Skalica Chiefs Lacrosse Team


Adresa: Mallého 19, 90901 Skalica

IČO: 45791465

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7811110000001421841005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)