Seniorklub, n.o.


Adresa: Komárany 89, 093 01 Komárany

IČO: 50394550

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6302000000003709468157 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)