SENIORDOM Betonika, n. o.


Adresa: Hviezdoslavova 1008/11, 97401 Banská Bystrica

IČO: 50379666

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6452000000000017147922 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)