SENIOR ZOHOR n.o.


Adresa: Dolná 242/46, 90051 Zohor

IČO: 45743720

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4356000000003297851001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)