Senior Banky, n.o.


Adresa: Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536, 97225 Diviaky nad Nitricou

IČO: 45741328

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1809000000005047988901 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)