SAMEDI SK


Adresa: Kupeckého 3, 82108 Bratislava

E-mail: surinova@amedi.sk

IČO: 42354129

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000001411854005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)