S.O.V.I. n.o.


Adresa: Spojná 1131/4, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 50241265

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0409000000005117182648 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)