Rodný môj kraj


Adresa: Dunajská 7080/25, 81108 Bratislava

IČO: 50614142

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0802000000003864284251 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)