Rodičovské združenie pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove


Adresa: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

IČO: 50329766

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2283300000002301034764 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)