Rodičovské združenie pri Materskej škole, Dr. Clementisa, Skalica


Adresa: Dr. Clementisa 59, 90901 Skalica

IČO: 50617621

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0511110000001414503008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)