Rodičovské združenie pri Materskej škole, Dr. Clementisa, Skalica

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Rodičovské združenie pri Materskej škole, Dr. Clementisa, Skalica, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Rodičovské združenie pri Materskej škole, Dr. Clementisa, Skalica min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Dr. Clementisa 59, 90901 Skalica

IČO: 50617621

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0511110000001414503008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!