SRRZ-RZ pri Materskej škole


Adresa: Moyzesova 263/12, 02001 Dolné Kočkovce

IČO: 173196170992

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8456000000007207489001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)