Rodičovské združenie - Borkáčik


Adresa: Bohrova 1, 85101 Bratislava

IČO: 50617648

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6956000000004923439001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)