Rodičovské združenie pri MŠ


Adresa: Komenského 1136, 92601 Sereď

IČO: 173196170045

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3609000000000201468937 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)