Rodičia pod Hradovou pri SOŠ Tisovec


Adresa: Jesenského 903, 980 61 Tisovec

IČO: 50643169

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000005134736411 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)