Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen


Adresa: Základná škola M.Rázusa 1672/3, 960 0 Zvolen

IČO: 37901052

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1811110000001468663015 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)