Repairably n. o.


Adresa: Dlhá 3137/3, 92101 Piešťany

IČO: 50212613

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1009000000005109933536 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)