Púchovský eko-astro klub


Adresa: Mudroňova 1667/3, 020 01 Púchov

IČO: 50185764

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000001535018009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)