Pro traditio plus, n.o.


Adresa: Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany

IČO: 50624547

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1409000000005125548718 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)