Prešovská gotika


Adresa: Budovateľská 3630/63, 080 01 Prešov

E-mail: info@presovskagotika.sk

IČO: 50621769

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4002000000003764565056 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)