Pre Úľany - Pro Fudemus, n.o.


Adresa: Hlavná 111/56, 92528 Pusté Úľany

IČO: 37986848

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2856000000001051049001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)