Pre nový domov


Adresa: Ružindol 424, 91961 Ružindol

IČO: 50101641

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2502000000003648303454 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)