Pomôžme škole v Dolnej Súči


Adresa: Dolná Súča 252, 91332 Dolná Súča

IČO: 50613821

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5056000000007328934001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)