Pomoc pre Sofinku a Alexa o.z.


Adresa: Pichne 18, 069 0 Pichne

IČO: 50440497

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2209000000005163301556 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)