PATRIAM, n. o.


Adresa: Stožok 360, 96212 Detva

IČO: 50355309

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0509000000005116720328 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)