PASEO Charity


Adresa: Čučmianska Dlhá 1619/21, 04801 Rožňava

IČO: 50478885

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000001388490003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)