PAPI, n.o.


Adresa: Zelenečská 18, 91701 Trnava

IČO: 50158848

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2709000000005138156932 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)