OZ Baborad


Adresa: Kozmonautov 409/39, 916 01 Stará Turá

IČO: 50656139

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5309000000005138533988 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)