ORLík DFNsP Bratislava


Adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava

IČO: 50099191

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8009000000005118468955 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)