ORGOVAN DOS, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ORGOVAN DOS, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali ORGOVAN DOS, n.o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Dlhá 557/63, 08901 Svidník

IČO: 50188186

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2909000000005108992585. / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!