Oľko n.o.


Adresa: Svätoplukova 1140/24, 07501 Trebišov

IČO: 50643878

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5983300000002401306878 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)