OFC SAP - ŇÁRAD


Adresa: Sap 48, 93006 Sap

IČO: 31822410

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9702000000003835350459 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)