ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE JASTRABIE


Adresa: Trenčianske Jastrabie 126, 91322 Trenčianske Jastrabie

IČO: 50162713

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7083300000002500985044 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)