Obnova kultúrnych tradícií, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Obnova kultúrnych tradícií, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Obnova kultúrnych tradícií, n.o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: 471, 06501 Hniezdne

IČO: 50137956

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0602000000003725526951 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!