Obnova kultúrnych tradícií, n.o.


Adresa: Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne

IČO: 50137956

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0602000000003725526951 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)