Obecný športový klub Láb


Adresa: Futbalový štadión, č. 472, 900 6 Láb

IČO: 50158732

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8709000000005113276807 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)