Nezisková organizácia RECYKLOHRY

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Nezisková organizácia RECYKLOHRY, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Nezisková organizácia RECYKLOHRY min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Lamačská cesta 6749/45, 84103 Bratislava

IČO: 45740836

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4775000000000125245503 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!